Välkommen ombord Planeringen Färdplan - Stop Loggbok Kontakt
Om båten - Utrustning Ekonomi Port Pilots Bildgalleri Anropssignal
DRÖMSEGLINGEN MED S/Y SULAMIT II ÅR 2005 Planeringen - Hur gå till väga?

Det är lustigt men hur tidigt vi än började vår planering så känns det som om tiden har rusat ifrån oss. Fortfarande är det mycket som måste klaffa… vi har t ex ännu inte hyrt ut lägenheten.
Försäkringar- vilka behöver man och var hittar man dem? Kostnader?
Skeppsapotek. Vad behöver man? Sprutor? Sjukvårdkurs?
Praktiska vardags-saker: telefon, bredband, el, bank, tillfällig adressändring, vem tar hand om posten/räkningar? Eventuell tjänstledighet. Göra hemsida. E-mail adresser, mobil eller inte?
Båtens data: Certifikat, besättning, bredd, längd m m

S/Y Sulamit II på väg mot Västindien ::::: Besättning: Tove Änggård och Ulf Hägerbäck ::::: Anropssignal: SA 6506 ::::: tove@anggard.se